jueves, 6 de abril de 2017

PAH SAFOR DEMANA SUPORT I COHERÈNCIA AMB LA LLEI DE LA PAH I DENUNCIA EL TALL DE SUBMINISTRAMENTS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA HABITACIONAL

  • Més Gandia i el PSOE signen el document. Consultats també Ciutadans i el Partit Popular, aquests dos partits han decidit no donar el seu suport. 
  • Perquè la signatura no quede en “paper mullat”, la PAH Safor farà un seguiment dels passos que, en conseqüència, tan Més Gandia com PSOE han de donar. “I han de començar per dur a terme accions coherents amb aquest document. En cas contrari, ho denunciarem públicament”, ha explicat la PAH. 
  • Ahir, dues famílies ocupes de la PAH Safor van patir talls de subministrament elèctric a Gandia, per part d’Iberdrola que, saltant-se la Llei Valenciana d’Habitatge, ha deixat estes famílies i els seus fills menors sense llum. 

Gandia, 06/04/2017.- En una acció coordinada amb les més de 230 PAH’s de tot l’estat espanyol, la passada setmana la PAH Safor va lliurar a tots els partits polítics de l’Ajuntament de Gandia un document per recollir el seu suport a la Llei estatal d’Habitatge de la PAH, amb les seues corresponents 5 demandes: 1) Dació en pagament retroactiva; 2) Lloguer assequible; 3) Stop desnonaments; 3) Habitatge social; i 5) Subministraments garantits.

Un suport al qual sols s’han unit Més Gandia i el PSOE. Ni Ciutadans i el PP han volgut adherir-se. Des de la PAH Safor recorden que la signatura d’aquest document compromet a Més Gandia i al Partit Socialista a defensar públicament la Llei d'Habitatge de la PAH, a exigir al Govern de l'Estat i a tots els grups parlamentaris del Congrés la introducció i legislació de les propostes recollides en la Llei d'Habitatge de la PAH; i a recolzar i facilitar qualsevol recurs necessari per a la legislació i posterior aplicació de la Llei d'Habitatge de la PAH.

Més enllà, des de la PAH Safor insten al govern municipal de Gandia perquè, sent coherent amb allò que ha signat, pose en pràctica immediatament algunes de les mesures que tenen aplicació en l’àmbit municipal i que ja està a les seues mans dur a terme, com són, d’entre altres:

  • la negociació amb entitats bancàries perquè traguen al mercat del lloguer social, pisos que tenen tancats; 
  • assegurar el dret d’arrelament en el cas dels reallotjaments, oferint opcions a les famílies afectades que els permeten romandre als seus barris; 
  • posada en pràctica de mesures de cessió obligatòria dels habitatges tancats; 
  • incrementar el parc d’habitatges públics; 
  • oferta de lloguers socials (que siguen vertaderament socials, és a dir, assequibles per a les famílies afectades); 
  • l’aplicació del principi de precaució que garantisca que no es puga tallar els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas per a famílies vulnerables. 
Aquests punts, per a la PAH Safor, han de començar a materialitzar-se immediatament.
La PAH Safor denuncia que Iberdrola està saltant-se la llei impunement

La realitat porta a la PAH Safor a denunciar que, malgrat la recentment aprovada Llei d’Habitatge i malgrat les intencions posades a la taula per part dels partits polítics de les Corts (en representació també a la corporació gandiana), ahir a Gandia, dues famílies de la PAH va veure com Iberdrola els tallava la llum, fent cas omís a allò que estableix la Llei al respecte.“El govern municipal sap que aquests talls s’han produït. Sap que Iberdrola s’ha saltat la llei. Què pensa fer al respecte?”, pregunten des de la Plataforma. 

Com diu la LLEI 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana: Article 23. Mesures per a prevenir i per a pal·liar la pobresa energètica:

1. Les administracions públiques garantiran el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial, mentre dure la dita situació, com a component del dret a l’habitatge amb independència que l’ocupació derive del títol de propietat, lloguer o qualsevol altre dret que els permeta disposar de l’ús de l’habitatge.

5. Les empreses subministradores d’aquests serveis que hagen de realitzar un tall de subministrament han de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat de convivència es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial, d’acord amb els procediments previstos en la legislació autonòmica en matèria de pobresa energètica o qualsevol norma posterior que la substituïsca.

6. Les empreses subministradores hauran d’informar els seus clients, en qualsevol avís o comunicació que faça referència a la falta de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica establits per la present llei o altres en què així es reconega. Les administracions públiques competents hauran de vetlar perquè la informació relativa a aquests drets figure impresa en les factures emeses per les companyies.

Cal assenyalar que aquestes famílies estan empadronades als habitatges que han sofert el tall de subministrament. Per tant, Iberdrola no pot al·legar desconeixement d’aquest fet. Senzillament, com denuncien des de la PAH, “Iberdrola fa el que li dóna la gana, es salta la llei i no passa res”. 

Stop criminalització de les famílies ocupes


Per altra banda, des de la PAH Safor demanen que deixe de criminalitzar-se a les famílies ocupes, des de les instàncies de seguretat municipal. “Està llançant-se un missatge que generalitza i mostra les famílies ocupes, en general, com a persones implicades en qüestions relatives al tràfic de drogues, a la brutícia, a la mala convivència, d’entre altres”. Des de la PAH Safor recorden que moltes famílies que estan ocupant han arribat a la ocupació perquè les institucions públiques han estat incapaços de donar-los una alternativa habitacional. “Les institucions sempre diuen que no hi ha habitatges”, expliquen des de la PAH i es pregunten: “Si vostès tingueren fills a càrrec, els deixarien dormir al carrer?”. Avisen: “Tal vegada va sent hora de què totes estes famílies que han buscat un recurs davant l’abandonament per part dels serveis públics isquen al carrer i visibilitzen la incompetència d’aquests. Igual si totes dormiren al ras, les institucions públiques farien alguna cosa al respecte”. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario