jueves, 14 de noviembre de 2013

Conselleria aprova el Programa Valencià de Protecció a la Salut per a Persones Immigrants però no dona cap difusió a la mesura

Des del 15M emprenem una campanya d’informació i acompanyament, donada la deixadesa dels responsables

Gandia, 14/11/2013.- Des que, ara fa més d’un any, entrara en vigor l'aplicació del Reial decret Llei 16/2012, aquest ha deixat sense assistència sanitària a 830.000 persones en l'estat espanyol, entre 120.000 i 150.000 al País Valencià (1) , segons dades del Observatori del Dret Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD) del que l’Assemblea 15M Safor-Valldigna forma part. 

Després d'aproximadament un any la Conselleria, davant la pressió dels moviments socials, entre ells el 15M, i la denúncia pública, reconeix que ha sigut un error llevar l'assistència sanitària a les persones immigrants en situació administrativa irregular i engega un Programa administratiu (Programa Valencià de Protecció a la Salut) "per a retornar l'atenció sanitària gratuïta" a les persones immigrants que han sigut excloses. La lluita i el treball d’una ciutadania compromesa amb els drets en igualtat per a totes les persones ha donat resultats. Però això no és suficient, perquè encara queden sense assistència sanitària moltíssimes persones que el RD 16/2012 ha exclòs.

La veritat és que el desenvolupament del propi Programa Valencià de Protecció de la Salut, aprovat el dia 1 d'agost de 2013, està sent un pegat més en les polítiques nefastes i inoperants dutes a terme pel PP en matèria de drets socials i humans. No solament perquè no han posat els mitjans necessaris perquè la informació els arribe a les persones afectades, de fet a Gandia ha hagut de ser nostra Comissió de Salut i Benestar Social qui s'ha preocupat de transmetre-la a les diferents associacions d'immigrants i col•lectius, així com el repartiment de fulles informatives en locutoris de la ciutat i punts d’encontre de les possibles persones afectades; sinó també perquè els requisits exigits, com el de tenir un any d'empadronament a el País Valencià, ens porta a preguntar-nos què passarà amb els qui no tinguen aquesta antiguitat però s’hi troben, actualmente, residint ací. Els deixem fora?  

A més a més, per a ser inclosos al Programa, les persones han de demostrar que no tenen a cap familiar directe treballant, que ingresse més de 798,76 euros mensuals (1.5 vegades el valor del IPREM, tal i com indica Conselleria). Conselleria considera que si tota una família ingressa aquesta quantitat al mes, això significa que pot permetre’s una “sanitat de pagament”. És clar, la Conselleria té una solució: que es paguen un segur privat.

Així, doncs, malgrat que aquest “pegat” puga suposar una xicoteta reparació a la vulneració de drets infringida a les persones immigrants, arrel de l’aprovació del RD 16/2012, recordem que encara moltíssimes més persones, residents a altres comunitats, queden totalment desprotegides; recordem que aquest “pegat” continua limitant l’assistència sanitària; i denunciem que no s’està donant publicitat a l’aprovació d’aquest nou Programa perquè no els interessa que la gent s’acollisca al mateix. La ciutadania mobilitzada i solidària hem de fer, una vegada més, la seua feina. En aquest sentit, demanem també la col•laboració dels mitjans de comunicació, grans altaveus que, en la seua vessant més social, poden contribuir a que aquesta informació arribe al major nombre de persones possible. 

No ens aturarem fins que aquest Reial Decret no es derogue. 

(1) La meitat d’eixes persones estaven en situación administrativa irregular. De tota manera, l’Observatori fa un aclariment: "La mateixa situació irregular d'aquests col•lectius dificulta els càlculs sobre el nombre d'afectats per la mesura (RD 16/2012)". 

No hay comentarios:

Publicar un comentario