sábado, 12 de marzo de 2016

PAH SAFOR-VALLDIGNA EXIGEIX A LA BANCA QUE TRAGA EN RÈGIM DE LLOGUER SOCIAL ELS HABITATGES BUITS

A més, la PAH recorda que a La Safor romanen vora 900 habitatges públics propietat de la Sareb buits, vora la meitat a la ciutat de Gandia


12/03/2016.- La PAH Safor-Valldigna continua, a partir del pròxim dilluns, amb la ronda de negociacions amb les entitats bancàries, per exigir que traguen al mercat del lloguer social els habitatges buits que tenen els bancs de manera directa o indirecta, a les seues immobiliàries. Es tracta d’una iniciativa de negociació-pressió que va començar  la PAH Safor-Valldigna amb Bankia, fa més de dos anys, i que va donar com a resultat l’obertura d’una via de cessió d’habitatges per al lloguer social. “Esperem que no siga un farol”, assenyalen des de la Plataforma i afegeixen: “Ara anem a seguir fins a aconseguir que la resta dels bancs seguisquen el mateix procés. És una exigència legítima, donat que gràcies als diners públics, de tota la ciutadania, s’ha cobert el forat que la seua pròpia especulació immobiliària els havia generat”, expliquen. 

Efectivament, moltes entitats financeres han estat, d'una manera o una altra, rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i del traspàs d'actius al denominat “banco malo”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, no obstant això, la PAH denuncia que la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i les ajudes milionàries a la banca, moltes d'elles a fons perdut, no han comportat cap contrapartida social. “¿Què menys que oferisquen els habitatges buits a canvi d’un lloguer accessible per a les famílies afectades per l’estafa hipotecària, de la qual ells han sigut part implicada i rescatada?”, es pregunten des de la Plataforma. “La ciutadania rescata a la banca, però la banca no torna res a la societat”, conclouen.
També recordem que la Llei 6/2012 de 9 de maç de 2012 de Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, conogut com a “Codi de Bones Pràctiques”, al que quasi totes les caixes i bancs es van adherir, es preveia la creació d’un “Fondo Social de Viviendas”. Es va crear amb vora 6.000 habitatges embargats pels bancs. Sols un 30% dels lloguers d’aquests habitatges s’han formalitzat. “Què passa amb la resta?”, es pregunten des de la PAH. “Havent com hi ha una necessitat d’habitatges socials, com és que no es formalitza la resta d’habitatges, quatre anys després de l’aprovació d’aquesta Llei?”

Vora 900 habitatges de la SAREB buits a la comarca

A tots els habitatges que els bancs tenen tancats a la comarca, cal sumar els vora 900 que el denominat “banco malo” (Sareb) també té pels pobles de La Safor. La PAH recorda que es tracta d’habitatges procedents dels anomenats “actius tòxics” dels bancs que aquest “banco malo” va haver-los de comprar perquè netejaren els seus balanços. “Ja que amb els diners de totes i de tots han millorat la solvència dels bancs, és una exigència legítima que també les vivendes de la Sareb que hi ha a la nostra comarca es posen a disposició de les famílies en situació d’emergència habitacional”, expliquen des de la Plataforma. 

Ara mateix, les institucions públiques municipals acusen un dèficit d’habitatges públics per oferir a aquestes persones i les borses de persones que demanden habitatges tenen llargues llistes d’espera.  Pensem que el paper dels habitatges de la Sareb podria cobrir, perfectament, eixe dèficit municipal. “Nosaltres no entenem de competències. El que sí que entenem és que portem cinc anys, tots els dies, resolguent problemes d’habitatges. Siga la institució que siga, que ho solucione ja. Les persones afectades no poden esperar més”, expliquen. 

Les dades sobre els habitatges de la Sareb a la comarca poden consultar-se a la web www.lasarebesnuestra.com, elaborada per la PAH. La Plataforma aprofita per a fer una crida perquè hi haja una mobilització seriosa per part de les institucions, municipals, autòmiques i estatals perquè aquests habitatges deixen de tenir un ús antisocial i isquen al mercat del lloguer immediatament i a preus accessibles a les precaritzades economies de les famílies afectades per la bombolla immobiliària i la posterior crisi. 

La sagnia dels desnonaments 

La PAH Safor vol recordar que quasi 10 anys després de l'esclat de la crisi-estafa hipotecària, les xifres de les seves conseqüències no deixen d'augmentar. El sofriment ocasionat per les més de 642.104 demandes d'execucions hipotecàries ha tingut un desenllaç fatal amb l'explosió de més de 429.049 desnonaments a tot l’estat, 95.793 al País Valencià. Aquest panorama s'incrementa dia a dia per demandes contra els impagaments del lloguer i contra l'ocupació d'habitatges buits per famílies sense sostre.


PAH SAFOR-VALLDIGNA


No hay comentarios:

Publicar un comentario