miércoles, 21 de marzo de 2012

Nova dació en pagament aconseguida! Sí es pot!

La comissió d’Habitatge del 15M i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca aconsegueixen altra dació en pagament, mentre miren amb ulls molt crítics el “Codi de bones pràctiques" aprovat pel Govern de Rajoy, ja que no aporta res de nou, crea falses expectatives i deixa fora la pràctica totalitat de les famílies afectades.

21/03/2012.- Després de dos anys a l’atur, Fernando es va adreçar a la sucursal de Bancaixa, on tenia la hipoteca de la seua casa. No podia seguir fent front a les quotes hipotecàries. Volia fer la dació en pagament del seu pis. Com en tants altres casos, un familiar, en aquest cas el seu pare, constava com a avalista, motiu pel qual –si la dació no era aceptada- hagués hagut de respondre amb la seua pròpia casa. 

Un membre de la comissió d’Habitatge del 15M va mantenir una reunió amb el director de la sucursal bancària. El resultat ha estat prou immediat. La trajectòria construïda per la pressió ciutadana al carrer, als mitjans de comunicació i la denúncia pública d’aquestes injustícies fa que, cada vegada més, les entitats bancàries es veguen en la situació d’aplicar solucions més humanes, davant els desnonaments indiscriminats que han aplicat –i continuen aplicant- fins ara i el consegüent deteriorament de la seua imatge davant de l’opinió pública.

Mesura hipòcrita que no aporta cap solució

Davant l’aprovació del Real Decret que ha fet públic el Govern, amb la teòrica finalitat de paliar la situació de les famílies víctimes de la Llei hipotecària, la comissió d’Habitatge del 15M Safor-Valldigna i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (amb la qual treballa en equip), denúncien que el “Codi de bones pràctiques" és “un insult als milions de famílies afectades per l’estafa hipotecària”. Les mesures que contempla aquest codi, com que la dació tinga un caràcter voluntari, no aporten res nou, doncs ja està contemplat així en l’ordenament jurídic actual, amb el dramàtic resultat per totes i tots conegut.

Per altra banda, els requisits per optar a la dació, en cas que l’entitat s’adherira al Codi, són tals que pràcticament la totalitat de famílies afectades es quedarien fora (així, per exemple: el màxim preu d’una casa ha de ser de 200.000 euros, preu superat en les grans ciutats, en la majoria dels casos)

Des de l’Assemblea 15M Safor-Valldigna denunciem que aquest “Codi” és una mesura de pur “maquillatge” que s’emmarca dintre d’una estratègia de “neteja d’imatge” per millorar l’opinió de la ciutadania, davant el desprestigi que tenen els bancs a tot l’Estat. El que està per vindre –bonificacions fiscals a la banca, de les quals no s’informa quan es parla del nou codi-, necessita d’una campanya de marketing que millore eixa percepció ciutadana i que la faça menys conscient i crítica.

Davant tot açò, i tenint molt clar les intencions que amaguen aquestes “mesures”, seguim treballant. La força davant la banca resideix en la solidaritat de les persones, la  consegüent mobilització al carrer i la denúncia.

És per aquest motiu que anem a llançar una campanya, a nivell estatal, de recollida de signatures per a portar una Iniciativa Legislativa Popular al Congrés, que regule la dació en pagament per a aquelles persones que no tinguen la possibilitat de fer front a les quotes hipotecàries, quan hagen perdut la seua feina. En aquest sentit, esperem sumar col·laboradors, entre els agents socials de la comarca que, com nosaltres, i com molta gent, considera que cal aturar els abusos de la banca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario