viernes, 20 de mayo de 2011

Manifest - Manifiesto

Avui ens hem reunit ací amb un objectiu clar: sumar-nos al descontent general produït a tot l'Estat per la pèssima situació política i econòmica que pateix la majoria de la societat.

És per això que reclamem des d'una posició no marcada per cap signe polític, partidista i buscant un consens entre les diferents ideologies i persones que estem reunides; un canvi en la situació socioeconòmica que considerem que no ens representa.

Per aquest motiu volem centrar en aquestos tres eixos fonamentals, nascuts des de l'acord d'aquest moviment, que es declara de base assembleària:

    · Polític: Refroma de la Llei Electoral (eliminació de les barreres electorals i la fòrmula     d'Hont, clarament antidemocràtica), Inhabilitació perpètua dels polítics corruptes a les     institucions, Creació d'eines per a la democràcia participativa (referèndums, assemblees....).

    · Econòmic: Rebuig total a les subvencions públiques als bancs privats, Elevació dels impostos als més rics, Cap ERE a empreses en beneficis.

    · Social: No més retallades a l'educació i sanitat pública, Cap subvenció a la sanitat i     educació privada, renovació i amplicació de les lleis i mesures socials.

I per això convoquem a tots i totes les reunides ací a participar a l'assemblea oberta que anem a realitzar per tractar aquestos punts, altres possibles, i les accions futures.


Hoy nos hemos reunido aquí con un objetivo claro: sumarnos al descontento general producido en todo el Estado por la pésima situación política y económica que sufre la mayoría de la sociedad.

Es por ello que reclamamos desde una posición no marcada por ningún signo político, partidista y buscando un consenso entre las diferentes ideologías y personas que estamos reunidas, un cambio en la situación socioeconómica que consideramos que no nos representa.

Por este motivo queremos centrar en estos tres ejes fundamentales, nacidos desde el acuerdo de este movimiento, que se declara de base asamblearia:

    · Política: Refroma de la Ley Electoral (eliminación de las barreras electorales y la fórmula de Hont, claramente antidemocrática), Inhabilitación perpetua de los políticos corruptos en las instituciones, Creación de herramientas para la democracia participativa (referéndum, asambleas ... .).

    · Económico: Rechazo total a las subvenciones públicas a los bancos privados, Elevación de los impuestos a los más ricos,  Ningún ERE en empresas con beneficios.

    · Social: No más recortes a la educación y sanidad pública, Ninguna subvención a la sanidad y educación privada, renovación y ampliación de las leyes y medidas sociales.

Y por eso convocamos a todos y todas las reunidas aquí a participar en la asamblea abierta que vamos a realizar para tratar estos puntos, otros posibles, y las acciones futuras.

No hay comentarios:

Publicar un comentario