martes, 10 de enero de 2012

Nova comissió de Salut i Benestar Social. Participa!

Els maltractaments als més dèbils, a les persones més vulnerables i la discriminació, són problemes universals i coneguts des que hi ha la història. De vegades, ens pareixen emergents quan des de la persona o col·lectiu que els patix comença un combat per al seu reconeixement social i institucional.

Esta comissió pretén ser un espai per a donar veu als col·lectius més vulnerables de la societat que van quedant al marge del sistema públic perquè s'els invisibilitza; un espai per a generar mesures de pressió social per al compliment dels drets de tota la ciutadania cap als estaments governamentals i un espai de generació d'alternatives per a la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la dignitat del ser humà i al lliure desenvolupament de la seua personalitat.

El dret a un sistema de cobertura social de les necessitats personals està en perill, per la política de retalls socials anunciada des de tots els nivells de l'administració pública: estatal, autonòmica i local i, en canvi, es prioritzen destins pressupostaris destructius, com defensa o energia nuclear (a nivell estatal); diners públics per a grans esdeveniments, dels quals sols pot gaudir una minoria i no generen un benefici general a la comunitat (a nivell autonòmic); i diners públics per a iniciatives privades amb caràcter social que obstaculitzen l'accés a serveis de primera necessitat ( a nivell local).

Davant açò, una vegada més, cal recordar:
Art.25 de la Declaració de Drets Humans: Punt 1. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua família, la salut i el benestar necessaris; té així mateix dret als assegurances en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viudetat, vellesa o altres casos de pèrdua de mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seua voluntat.
Art.41 de la Constitució Espanyola: Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat social per a tots els ciutadans que garantisca l'assistència i prestacions socials suficients davant de situacions de necessitat, especialment en cas de desocupació.
Art. 43 de la Constitució Espanyola: Es reconeix el dret a la protecció de la salut; Competix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i servicis necessaris.
 La comissió es reunirá els dijous, a les 18:00 hores, al C/ Pintor Sorolla, 39

Participa!


2 comentarios: